Leveringsvoorwaarden van de diensten

BSURE MEDICAL B.V.:  DISCLAIMER ALGEMENE- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE DIENSTEN

(VERSIE 1. LAATST GEWIJZIGD: 12 SEPTEMBER, 2021)

LEES DEZE WETTELIJKE OVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DE GENETISCHE TEST- EN ANALYSE ("DE DIENSTEN") DIE DOOR BSURE MEDICAL, B.V (“Bsure”) WORDT AANGEBODEN. DOOR HET AANVINKEN IN HET VAKJE MET LEVERINGS VOORWAARDEN VAN DE DIENSTEN BIJ DE AANMELDING VAN DE ACCOUNT EN/OF AANKOOP VAN DE TEST OF ANDERSZINS UW AKKOORD TE GEVEN MET DE HIERIN BESCHREVEN ALGEMENE- EN LEVERINGS VOORWAARDEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE HIERONDER BESCHREVEN ALGEMENE- EN LEVERINGS VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN, BEGREPEN EN AANVAARD. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST, KUNT U NIET GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN DIE DOOR BSURE MEDICAL B.V. WORDEN AANGEBODEN.

DEZE OVEREENKOMST BEPAALT DE ALGEMENE- EN LEVERINGS VOORWAARDEN VAN DE HIERIN BESCHREVEN DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR BSURE MEDICAL VIA DE WEBSITE www.bsuremedical.com ("DE SITE") EN AANGESLOTEN KLINIEKEN.

DOOR TE ERKENNEN DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN EEN ELEKTRONISCHE KOPIE VAN DEZE OVEREENKOMST, WORDT U GEACHT DAT U MET DEZE OVEREENKOMST BENT GEINFORMEERD OVER DE INHOUD VAN DE DIENSTEN DIE DOOR BSURE MEDICAL WORDEN GELEVERD EN DAT U AKKOORD BENT GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE OVEREENKOMST INCLUSIEF ALLE OPGENOMEN VOORWAARDEN. DEZE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP ELK INDIVIDU OF ENTITEIT DIE DE DIENSTEN GEBRUIKT, IN EIGEN NAAM OF IN NAAM EN NAMENS EEN ANDER INDIVIDU OF ENTITEIT. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE OVEREENKOMST GELIJK IS AAN ELKE SCHRIFTELIJKE ONDERHANDELDE OVEREENKOMST DIE DOOR U IS ONDERTEKEND.

U EN BSURE MEDICAL KUNNEN HIERIN OOK INDIVIDUEEL WORDEN VERWEZEN ALS EEN "PARTIJ" EN GEZAMENLIJK DE "PARTIJEN". U GAAT ERMEE AKKOORD DE DIENSTEN EN ENIGE ANDERE AANVULLENDE OF GERELATEERDE DIENSTEN DIE DOOR BSURE MEDICAL GELEVERD WORDEN UITSLUITEND IN OVEREENSTEMMING MET DEZE OVEREENKOMST TE GEBRUIKEN.

1. VEREISTEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN

Door de Services te gebruiken, verklaart en garandeert u aan Bsure Medical dat u:

 1. de wettelijke leeftijd hebt bereikt om een ​​bindend contract met Bsure Medical te sluiten en akkoord gaat met deze Algemene- en leveringsvoorwaarden van de Services, en dat u
 2. niet wordt uitgesloten van enige toepasselijke wetgeving om dit te doen of om de Services te ontvangen in het rechtsgebied waar u woont of waar u ze gebruikt.

U moet 18 jaar of ouder zijn om een ​​speekselmonster of DNA-gegevens (“het monster”) in te dienen, om u te registreren bij Bsure Medical of om de Bsure Medical DNA-test voor fillers aan te schaffen (zie hieronder). Als u niet aan deze vereisten voldoet, mag u de geen gebruik maken van de services.

2. AANVULLENDE VOORWAARDEN EN WIJZIGINGEN AAN DE DIENSTEN

De volgende algemene voorwaarden en alle andere regels of beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen, of die Bsure Medical op de site kan plaatsen of een link naar kan verstrekken, inclusief de algemene gebruiksvoorwaarden van de website, het cookiebeleid en het privacybeleid (gezamenlijk het "Beleid") en het formulier voor geïnformeerde schriftelijke toestemming dat u moet ondertekenen bij het nemen van het sample, vormen de bindende juridische overeenkomst (deze "overeenkomst") tussen Bsure Medical en "u", de gebruiker van de diensten. Al dergelijke toepasselijke voorwaarden, beleidsregels en regels worden beschouwd als onderdeel van deze Algemene voorwaarden van de Services en zijn opgenomen door verwijzing.

Bsure Medical behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid en naar eigen goeddunken, de Algemene voorwaarden in deze Overeenkomst te herzien, bij te werken, te wijzigen of aan te passen. De nieuwste versie van deze Overeenkomst wordt op de site van Bsure Medical geplaatst. Eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden onmiddellijk van kracht vanaf de datum van publicatie. Indien u de Diensten gebruikt nadat een wijziging in deze Algemene voorwaarden is aangebracht, wordt u geacht de wijziging ervan te hebben geaccepteerd. U dient de Site regelmatig te controleren op updates en/of wijzigingen.

Bsure Medical behoudt zich het recht voor om de Services of een deel daarvan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Indien de Diensten of een deel daarvan op enig moment, voor welke periode en om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, is Bsure Medical daarvoor niet aansprakelijk.

3. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Onder voorbehoud van uw naleving van de Algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, bevatten de Services de volgende kenmerken en functies met betrekking tot genetische tests, analyse en interpretatie:

 • Selectie van een medische professional: Wanneer u de Bsure DNA-test voor fillers aanschaft, bent u verplicht om een ​​van de BSure Aangesloten Medische Professionals in Nederland te selecteren. De geselecteerde aangesloten medische professional zal u de resultaten van de test bezorgen en zal u verder helpen als u nog vragen heeft na ontvangst van de resultaten (persoonlijk of per telefoon, e-mail of videoconferentie).
 • DNA-analyse. Bsure Medical verzamelt, analyseert en bewaart alleen de gegevens die nodig zijn om uw genetische aanleg voor laat optredende immuungemedieerde bijwerkingen op fillers te bepalen. Uw DNA-monster wordt alleen geanalyseerd om de aanwezigheid van twee specifieke genen vast te stellen die volgens het wetenschappelijk onderzoek en het octrooi waarop de Bsure Medical DNA-test voor fillers is gebaseerd, kunnen leiden tot de bovengenoemde bijwerking op fillers. Genetisch advies of advies is uitdrukkelijk uitgesloten van de reikwijdte van de Diensten die door Bsure Medical worden geleverd. De procedure voor het verkrijgen van het monster wordt per geval door uzelf, door uw wettelijke vertegenwoordiger of door een aangesloten medische professional uitgevoerd volgens de instructies van Bsure Medical.
 • Interpretatie en aansprakelijkheid. Bsure Medical stelt alleen de aanwezigheid van de twee genen vast, maar geeft geen diagnose of interpretatie daarvan. Het resultaat (de aanwezigheid van de twee genen) en de diagnose of interpretatie daarvan worden verstrekt door de aangesloten medische professional die u selecteert wanneer u zich registreert en de Bsure Medical DNA-test voor fillers op de site van Bsure Medical aanschaft. U erkent dat Bsure Medical niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, kwaliteit, interpretaties of aanbevelingen van de aangesloten medische professional. Bsure Medical aanvaardt geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid in verband met transacties tussen u en een aangesloten medische professional. Deze transacties zijn geheel voor uw risico, dat wil zeggen van u en van de aangesloten medische professional. Als u een geschil heeft met een aangesloten medische professional, vrijwaart u Bsure Medical van alle claims, eisen en schade (feitelijk en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, voortvloeiend uit of in enige manier die verband houdt met een dergelijk geschil.
 • Verwerking en opslag. Uw sample wordt verzonden naar en geanalyseerd door het Fagron Genomics-laboratorium in Terassa, Barcelona (Spanje). Fagron Genomics maakt deel uit van de multinational FAGRON B.V., een farmaceutisch bedrijf met hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland. Uw sample zal gecodeerd worden overgebracht, zodat het Fagron Genomics Laboratorium in geen geval uw identiteit kan weten.
 • Bsure Medical site. Bsure Medical heeft een site (www.bsuremedical.com) waar u de Bsure Medical DNA-test voor fillers kunt kopen, informatie kunt vinden en contact kunt opnemen met een aangesloten medische professional, en waar u meer informatie kunt vinden over fillers en gerelateerde behandelingen.
 • Registreer u op de Bsure Medical Site. Om de Bsure Medical DNA-test voor fillers te kopen, moet u zich registreren op de site. Na registratie krijgt u een inlogaccount waarmee u de voortgang van de Dienst kunt volgen en die een optimale beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens garandeert (zie het Privacybeleid).

4. REGISTREREN VOOR EN AANKOOP VAN DE DIENSTEN

Als voorwaarde voor het gebruik van en toegang tot de Diensten en om de Bsure Medical DNA-test voor fillers te kopen, moet u zich registreren op de Site en een Bsure Medical-account aanmaken door een e-mail en wachtwoord in te voeren. Om een ​​Bsure Medical-account aan te maken, moet u bepaalde informatie verstrekken. Deze informatie omvat:

 • Uw volledige naam en e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Geslacht
 • Optioneel kunt u aanvullende medische informatie verstrekken
 • Uw postadres en telefoonnummer
 • Uw creditcard of andere factuurgegevens

Uw postadres wordt gebruikt om u een Bsure Medical Sample Collection Kit (zie sectie 6 hieronder) te sturen als u er een bestelt.

U dient nauwkeurige, volledige en bijgewerkte registratie-informatie te verstrekken. U stemt ermee in dat alle informatie die u aan Bsure Medical verstrekt, ongeacht hoe u dit doet, wordt beheerst door het privacybeleid van Bsure Medical. U stemt in met het gebruik door Bsure Medical van uw informatie op manieren die in overeenstemming zijn met genoemd beleid.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, worden alle ontvangen gegevens die als persoonlijk kunnen worden beschouwd, opgeslagen in de databases van Bsure Medical en zal Bsure Medical alle beveiligingsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van dergelijke informatie te waarborgen. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend door Bsure Medical opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid.

Bovendien kunt u uw rechten op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens uitoefenen in overeenstemming met het privacybeleid. U verbindt zich ertoe Bsure Medical op de hoogte te stellen van elke wijziging van uw persoonlijke gegevens en zolang u dit niet doet gaat Bsure Medical ervan uit dat uw gegevens niet zijn gewijzigd.

Bsure Medical neemt maximale maatregelen en gebruikt de meest geavanceerde technologie om gegevensverlies en ongeoorloofde toegang daartoe te voorkomen in overeenstemming met haar Privacybeleid. U erkent dat perfecte beveiliging niet bestaat in netwerksystemen en daarom stemt u ermee in Bsure Medical te vrijwaren in het geval van een beveiligingsincident of gegevensverlies, inclusief ongeoorloofde toegang tot en/of openbaarmaking van gegevens.

Bovendien ondertekent u het formulier voor geïnformeerde toestemming waarmee u opnieuw bevestigt dat u instemt met het gebruik door Bsure Medical van uw persoonlijke gegevens om u de diensten te verlenen. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van deze Overeenkomst, wat kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van Uw account en de Services. U mag ook niet (i) de naam van iemand anders gebruiken met de bedoeling u voor die persoon uit te geven; of (ii) een naam gebruiken die onderhevig is aan de rechten van iemand anders dan u zonder de juiste toestemming. Bsure Medical behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de registratie te weigeren of de Diensten te annuleren.

Bsure Medical analyseert uw DNA alleen na ontvangst van uw ondertekende formulier voor geïnformeerde toestemming, dat u samen met de Bsure Sample Collection Kit ontvangt, waarmee u instemt met het gebruik door Bsure Medical van de informatie die is verstrekt voor het verlenen van de diensten, altijd in overeenstemming met het Bsure Medical Privacybeleid.

U moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden en u bent als enige en volledig verantwoordelijk voor de acties die worden uitgevoerd onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. U moet ervoor zorgen dat niemand anders toegang krijgt tot de Services met uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U verbindt zich ertoe Bsure Medical onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Bovendien stemt u ermee in ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uitlogt van uw account.

Wanneer u toegang krijgt tot uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, moet u bijzonder voorzichtig zijn om te voorkomen dat anderen uw wachtwoord of andere informatie zien of opnemen. Bsure Medical kan en zal niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies, claim, schade of enige andere aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit ongeoorloofde toegang of uit het niet nakomen door u van deze verplichtingen. U machtigt Bsure Medical om uw identiteit te verifiëren bij toegang tot de Services. Dit kan inhouden dat u uw geboortedatum en andere informatie wordt gevraagd waarmee Bsure Medical uw identiteit redelijkerwijs kan verifiëren.

Als een wachtwoord verloren of gestolen is, is het uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord te wijzigen en Bsure Medical onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat uw account zowel veilig als functioneel blijft. Als Bsure Medical van mening is dat u deze algemene voorwaarden van de diensten hebt geschonden, heeft Bsure Medical het recht om de toegang tot uw account op elk moment uit te schakelen of te beëindigen.

U kunt het gebruik van de Diensten op elk moment stopzetten. U hebt ook het recht om uw Bsure Medical-account op elk gewenst moment te sluiten via de instellingen van uw Bsure Medical-account. In overeenstemming met het privacybeleid is uw informatie, als u uw account sluit, niet langer toegankelijk via de site of services. Bsure Medical kan de toegang tot uw Bsure Medical-account niet herstellen nadat deze is gesloten.

Uw gegevens worden verwijderd na 1 jaar sinds de laatste keer inloggen op uw account.

U kunt Bsure Mecial ook vragen om uw gegevens te verwijderen volgens de procedure beschreven in het privacybeleid.

Als u deze algemene voorwaarden schendt, heeft Bsure Medical het recht om uw toegang tot alle of een deel van de diensten te beëindigen.

5. BETALING EN PRIJS

U stemt ermee in te betalen voor de BSure DNA-test voor fillers die u koopt, inclusief eventuele belastingen en toeslagen. De prijzen die op de Bsure Medical-site worden vermeld, kunnen op elk moment wijzigen. Bsure Medical biedt geen prijsbescherming of restitutie op eerdere aankopen in het geval van een prijsverlaging of promotie van een DNA-product.

Alle vergoedingen worden betaald in euro's (€) en worden in rekening gebracht ofwel (i) op ​​de bankrekening of creditcard die door u in uw Account is aangegeven; (ii) via PayPal-services; of (iii) door overschrijving naar de bankrekening van Bsure Medical.

Zodra de betaling is gedaan, zal Bsure Medical de bijbehorende factuur uitgeven en verzenden naar het door u opgegeven e-mailadres.

Bsure Medical dient geen verzekeringspapieren of claims voor de Diensten in. Bsure Medical verwacht niet dat de Services worden gedekt door een ziektekostenverzekering en garandeert niet dat de kosten die voor een Service in rekening worden gebracht, door een verzekeringsmaatschappij worden vergoed.

6. AANVRAAG EN LEVERING BSURE MEDICAL DNA-TEST VOOR FILLERS

6.1 Algemeen

Om uw DNA te laten analyseren met de BSure DNA-test voor fillers, moet u de BSure Bsure DNA-sample afnameset (“Sample collection kit - Filler”) ontvangen en gebruiken voor het afnemen van uw speekselmonster . Wanneer u een speekselmonster afneemt en verzendt (volg hiervoor de instructies geleverd in de sample afnameset), gaat u akkoord met het volgende:

 • U levert uw eigen speekselmonster in en niet het monster van iemand anders.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat Bsure Medical toe de DNA-analyse uit te voeren op elk speekselmonster dat u indient.
 • U begrijpt dat gezondheidsgerelateerde interpretaties alleen voor informatieve doeleinden zijn en niet bedoeld zijn om ziekten te diagnosticeren of te behandelen. De testresultaten en de interpretatie daarvan worden geleverd door de aangesloten medische professional die u selecteert wanneer u de Bsure DNA-test voor fillers aanschaft. U dient deze aangesloten medische professional te raadplegen voor vragen of twijfels met betrekking tot de Bsure DNA-test voor fillers.

De procedure voor het afnemen van het sample wordt door u of door de door u gekozen aangesloten medische professional uitgevoerd, volgens de instructies van Bsure Medical in de Bsure DNA-Sample collection kit - Filler.

Bsure Medical codeert de identificatiegegevens van uw sample zodat alleen bevoegd personeel van Bsure Medical de identiteit kan weten van de persoon van wie het sample is afgenomen. Evenzo zullen alle persoonlijke gegevens die zijn verkregen in verband met de levering van de Diensten naar behoren worden beschermd door middel van de relevante identificatie- en authenticatiemechanismen (gebruikerssleutel en wachtwoordsystemen) en door alle andere beveiligingsmaatregelen die vereist zijn door de regelgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens en volgens het privacybeleid.

6.2 Beleid voor opnieuw testen.

Het is mogelijk dat Bsure Medical uw speekselmonster bij de eerste poging niet kan verwerken, wat te wijten kan zijn aan een probleem met het ingediende monster of met het analyse laboratorium (Fagron Genomics). Als dit het geval is, zal Bsure Medical u kosteloos een tweede Sample collection kit sturen om uw monster opnieuw te verwerken.

Als Bsure Medical uw monster echter niet kan verwerken vanwege een schending van deze overeenkomst, nalatigheid of fout van uw kant, moet u mogelijk betalen om een ​​tweede Sample collection-kit te ontvangen. Als uw tweede monster ook niet kan worden verwerkt, zal Bsure Medical de kosten van uw originele Bsure DNA-test terugbetalen.

6.3 Leveringsproces en voorwaarden.

Zodra uw Bsure DNA test-filler met succes is gekocht, kunt u uw bestelling en alle stappen gedurende de levering van de diensten volgen via uw account. Daarbij krijgt u ook per email bericht wanneer de sample naar het laboratorium wordt gezonden en wanneer de resultaten beschikbaar zijn bij de door u geselecteerde kliniek.

Vanaf het moment dat u bericht ontvangt dat de sample naar het laboratorium is verzonden zult u de resultaten van de test analyse binnen 14 dagen ontvangen via de door u geselecteerde kliniek.

6.4 Herroepingsrecht: Retourneren binnen 14 dagen

6.4.1 Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en daarmee uw aankoop te retourneren.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de test(s) fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Bsure Medical via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Ook kunt u gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. 

 1. U stuurt Bsure Medical een e-mail (info@bsuremedical.com) waarin u aangeeft af te zien van de koop. We vragen u uw ordernummer te vermelden, dit versnelt de afhandeling.
 2. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Na het verzenden van de e-mail, stuur uw retour gefrankeerden in een stevige doos naar:

Bsure Medical

Achillestraat 85

1076 PX Amsterdam

6.4.2 Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvang u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan van Bsure Medical terug; Onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Bsure Medical op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen en de sample collection kit terug te hebben ontvangen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten van de bestelling niet teruggestort.
 • Bsure Medical betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 • Bsure Medical mag wachten met terugbetaling tot de test(s) is ontvangen op in punt 6.4.1 genoemd retour adres, of u hebt aangetoond dat u de test(s) hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • U dient de test(s) onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan Bsure Medical hebt medegedeeld, aan Bsure Medical terug te zenden of te overhandigen.
 • U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

6.4.3 Verplichtingen en restricties voor de consument tijdens de bedenktijd

6.4.3.1 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U kunt slechts het product uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
6.4.3.2 U kunt niet retourneren wanneer de verzegeling van de test is verbroken na levering, om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de test(s) die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

7. BESTEMMING EN TOEGANG TOT HET DNA SAMPLE

Uw monster wordt verzonden naar en geanalyseerd door het Fagron Genomics-laboratorium in Terassa, Barcelona (Spanje). Fagron Genomics  maakt deel uit van de multinational FAGRON B.V., een farmaceutisch bedrijf met hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland.

Het sample wordt gecodeerd verzonden, dat wil zeggen, intern en extern geïdentificeerd door middel van een code, zodat het Fagron Genomics-laboratorium in geen geval uw identiteit kan weten.

U heeft altijd toegang tot uw sample door dit uitdrukkelijk schriftelijk aan Bsure Medical te vragen. Evenzo kunt u Bsure Medical te allen tijde en schriftelijk verzoeken om uw monster te vernietigen, wat u geen recht geeft op restitutie van welk bedrag dan ook. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan: info@bsuremedical.com

8. EIGENDOM; INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN; BEPERKT RECHT OP GEBRUIK

Bsure Medical bezit alle wereldwijde rechten, titels en belangen in en op de Diensten, inclusief alle wereldwijde octrooirechten (inclusief octrooiaanvragen en openbaarmakingen); auteursrechten; handelsmerkrechten (Bsure Medical namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op de site); morele rechten; handelsgeheimen en andere rechten met betrekking tot vertrouwelijke of eigendomsinformatie; know how; alle overige rechten met betrekking tot uitvindingen, ontdekkingen, ideeën, verbeteringen, technieken, formules, algoritmen, processen, schema's, testprocedures, technische informatie en andere technologie; en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, al dan niet onderworpen aan registratie of bescherming; en alle rechten onder enige licentie of andere regeling met betrekking tot het voorgaande (de "Intellectuele eigendomsrechten") en ze worden allemaal beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en merkenwetgeving.

Behalve indien uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst, verleent Bsure Medical u geen Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, en blijven alle rechten, titels en belangen in en op alle Diensten bij Bsure Medical, haar leveranciers en/of haar licentiegevers. Het Intellectuele Eigendom dat wordt gebruikt om de Service te verlenen, is auteursrechtelijk beschermd en wordt beschermd door de wetten van Spanje, Nederland en andere landen, evenals door internationale verdragen. U mag geen copyright, handelsmerk en/of enig ander intellectueel eigendom of andere eigendomsvermeldingen van de Service verwijderen of verbergen.

BSure Sample collection kits (filler) mogen niet worden doorverkocht, gedistribueerd, overgedragen of gebruikt voor enig ander doel dan het gebruik van de Services door uzelf of via een aangesloten medische professional, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bsure Medical.

Als u Bsure Medical suggesties, aanbevelingen of andere feedback geeft met betrekking tot de Diensten (“Feedback”), stemt u ermee in dat Bsure Medical dergelijke Feedback vrijelijk op enigerlei wijze en voor elk doel mag gebruiken en exploiteren. Elk gebruik van de Services dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze Algemene voorwaarden van de Services, is een schending van deze Overeenkomst en kan een inbreuk vormen op auteursrechten, handelsmerken en andere rechten of wetten.

9. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

De volgende informatie zal worden beschouwd en behandeld als vertrouwelijke informatie: ideeën, materialen, knowhow of enig ander onderwerp dat door de ene partij aan de andere partij wordt bekendgemaakt en die:

 • Indien schriftelijk bekendgemaakt, wordt gemarkeerd als "vertrouwelijk" of "eigendom" op het moment van dergelijke openbaarmaking;
 • indien mondeling bekendgemaakt, wordt geïdentificeerd als "vertrouwelijk" of "eigendom" op het moment van dergelijke openbaarmaking, en wordt samengevat in een schrijven dat door de openbaar makende partij naar de ontvangende partij wordt verzonden binnen dertig (30) dagen na een dergelijke openbaarmaking; of
 • Onder de omstandigheden een persoon die een redelijk zakelijk oordeel hanteert, kan begrijpen dat deze vertrouwelijk of eigendom is.

Gebruiks- en openbaarmakingsbeperkingen.

De partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt ("Ontvanger") stemt ermee in:

 • om de vertrouwelijke informatie van de partij die dergelijke informatie bekendmaakt (de "Openbaarder") strikt vertrouwelijk te houden;
 • dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet bekend te maken aan derden; en
 • dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan ter bevordering van deze Overeenkomst en de hierin beschreven activiteiten. De Ontvanger zal Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekker met dezelfde mate van zorg behandelen als zijn eigen Vertrouwelijke Informatie, maar in geen geval met minder dan redelijke zorg.

Uitsluitingen.

De verplichtingen van de Ontvanger op grond van de vorige sectie zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke informatie die:

 • Nu of later algemeen bekend of beschikbaar voor het publiek is, zonder handeling of nalatigheid van de Ontvanger (of een van zijn vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen of agenten) of een derde partij die onderworpen is aan enige gebruiks- of openbaarmakingsbeperkingen met betrekking tot dergelijke Vertrouwelijke informatie;
 • bekend was bij of rechtmatig in het bezit was van de Ontvanger, voorafgaand aan het ontvangen van dergelijke informatie van de Verstrekker, zonder beperking met betrekking tot gebruik of openbaarmaking;
 • Rechtmatig door de Ontvanger is verkregen van een derde partij die het recht heeft om het openbaar te maken en die het verstrekt zonder beperking met betrekking tot gebruik of openbaarmaking; of
 • Is onafhankelijk ontwikkeld door de Ontvanger zonder toegang tot enige vertrouwelijke informatie van de Verstrekker.

10. GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE DIENSTEN

Op het moment van het publiceren van deze algemene – en leveringsvoorwaarden, verleent Bsure Medical enkel diensten in Nederland. Als u toegang wilt tot de Diensten vanuit buiten Nederland, neem dan contact op met de klantenservice van Bsure Medical via: info@bsuremedical.com

Als u de Diensten vanuit buiten Nederland gebruikt zonder voorafgaande communicatie met en goedkeuring van Bsure Medical, doet u dit op eigen initiatief. Als u dit doet, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

11. KENNISGEVING VAN BEPERKINGEN OP DIENSTEN

Als u overweegt de Bsure Medical DNA-test voor fillers aan te schaffen, dient u zich bewust te zijn van bepaalde risico's en beperkingen van genetische tests en interpretatie. Deze omvatten het volgende:

Genetica is een evoluerend vakgebied

 • De Bsure Medical DNA-test voor fillers is gebaseerd op de huidige kennis van genetica. Deze kennis verandert elke dag naarmate we meer leren door middel van onderzoek. Bij Bsure Medical willen we doorgaan met het onderzoeken en vergroten van ons begrip van genetische aanleg voor complicaties bij fillers en andere implantaten. Dit zal in de toekomst leiden tot een verbetering en andere en betere kennis.
 • De Bsure Medical DNA-test voor fillers is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek. Details en resultaten van dit onderzoek vindt u in het wetenschappelijke artikel op onze website. Dit onderzoek is gebaseerd op een specifieke steekproef van patiënten die resulteerde in een positieve voorspellende waarde van 84%. Dit betekent een zeer grote kans op het krijgen van laat optredende immuungemedieerde bijwerkingen bij een positieve uitslag van de test. Het betekent echter NIET dat bij een negatieve uitslag de kans op het krijgen van laat optredende immuungemedieerde bijwerkingen op fillers is uitgesloten; de kans zal dan heel laag zijn. Opgemerkt moet worden dat dit wetenschappelijke bevindingen zijn uit de studie van deze steekproef van patiënten. Bsure Medical zal continu onderzoek doen en uitvoeren dat, samen met de verzamelde gegevens die zijn verkregen uit alle DNA-tests, zal bijdragen aan een groter en beter begrip van de genetische aanleg voor laat optredende immuungemedieerde complicaties bij fillers.

Er kunnen fouten zijn bij het verwerken van uw DNA sample:

 • Bsure Medical werkt momenteel samen met het Depotlaboratorium Fagron Genomics dat de analyse van uw DNA-sample uitvoert. Het Fagron Genomics-laboratorium voldoet aan alle vereiste kwaliteitscontrole normen en voldoet aan de kwaliteits- en gegevens privacy vereisten van Bsure Medical.
 • Ondanks onze focus op kwaliteit bestaat er een hele kleine kans op dat er problemen kunnen optreden bij de analyse van uw DNA-sample. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van een verkeerde identificatie van het sample, besmetting van het sample of onvoldoende DNA:
 •     Bsure Medical voert continu kwaliteitscontrole uit op onze processen en procedures. Daardoor is er een hele lage kans op fouten maar kunnen nooit compleet uitgesloten worden en toch optreden bij de datageneratie in het lab en bij de verwerking van de data op servers.
 •     Het is mogelijk dat tijdens genomic sequencing een deel van uw genetische informatie niet voldoet aan de kwaliteitsdrempels. Op basis van de laboratoriumnormen kunnen we de Service niet leveren en passen we het beleid voor opnieuw testen in sectie 6 hierboven toe.

12. DISCLAIMER VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Bsure Medical stelt alles in het werk om de Bsure Medical DNA-test voor fillers uit te voeren en aan te bieden met maximaal mogelijk hoge kwaliteit. Bsure Medical garandeert echter niet de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de Diensten.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DE INHOUD DAARVAN, EN ALLE FUNCTIES OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN, OP EIGEN RISICO. U DRAAGT ALLE RISICO'S MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN, KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE DIENSTEN INDIEN DE DIENST DEFECT BLIJKT.

DE DIENSTEN, HUN INHOUD EN ALLE KENMERKEN OF ARTIKELEN DIE DAARNA VERKREGEN WORDEN, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, ZONDER ENIGE VOORWAARDEN, VERANTWOORDINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK.

NOCH BSURE MEDICAL, NOCH IEMAND DIE GEASSOCIEERD IS MET BSURE MEDICAL GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERANTWOORDING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, NOCH BSURE MEDICAL, NOCH IEMAND DIE VERBONDEN IS MET BSURE MEDICAL, VERANTWOORDT OF GARANDEERT

 • DAT DE DIENSTEN, HUN INHOUD OF ENIGE KENMERKEN OF ITEMS DIE DAARNA VERKREGEN ZIJN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN,
 • OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD,
 • DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN,
 • OF DAT DE DIENSTEN OF ENIGE FUNCTIES OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN, OP ANDERE WIJZE ZULLEN VOLDOEN AAN UW WENSEN EN/OF VERWACHTINGEN.

BSURE MEDICAL EN ALLE PARTIJEN DIE VERBONDEN ZIJN MET BSURE MEDICAL WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN ENIGE AARD AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ENIGE ANDERE. INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, VEILIGHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

BSURE MEDICAL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEDISTRIBUEERDE DENIAL-OF-SERVICE-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT COMPUTERAPPARATUUR, DATA, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGEN MATERIAAL KAN INFECTEREN, DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE OF DE ITEMS DIE VIA DE SITE ZIJN VERKREGEN OF VAN ENIG MATERIAAL DAAROP OF OP EEN SITE DIE EROP IS GEKOPPELD EN DOOR U GEDOWNLOAD.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL EN ONDER GEEN ENKELE WETTELIJKE THEORIE, BSURE MEDICAL, BSURE MEDICAL PARTNERS, BSURE MEDICAL AANGESLOTEN ORGANISATIES OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ENIG ANDER PERSOON, ZEI HET ONDER CONTRACT, DOOR NALATIGHEID OF ANDERSZINS, VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN VAN HET GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN, WEBSITES DIE AAN DE SITE GEKOPPELD ZIJN, DE INHOUD OP DE SITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES. MET INBEGRIP VAN ALLE ALGEMENE, DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF VOORBEELDIGE SCHADEVERGOEDING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONELE NOOD, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT GEGEVENS, VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS, ZEI DIT VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTSCHRIJDING OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN TE VOORZIEN.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

13. VRIJWARING EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN

U stemt ermee in Bsure Medical, haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, onderscheidingen, verliezen, kosten, onkosten of vergoedingen (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit uw schending van deze Algemene – en leverings voorwaarden of uw gebruik van de Services, inclusief, maar niet beperkt tot, elk gebruik van de inhoud, services en producten anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Algemene- en leverings voorwaarden of uw gebruik van informatie verkregen van de site.

Niettegenstaande het voorgaande behoudt Bsure Medical zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke actie te ondernemen die zij passend acht, zonder voorafgaande kennisgeving, om schendingen te voorkomen, een bepaling af te dwingen of een vermeende schending van de Algemene voorwaarden of toepasselijke wetgeving te corrigeren. Dit betekent onder meer dat als Bsure Medical redelijke gronden heeft om aan te nemen dat uw gebruik van de Diensten schade kan berokkenen aan Bsure Medical of andere derden, Bsure Medical het recht heeft om passende maatregelen te nemen, voor zover bevoegd hiervoor, om schade te voorkomen, stoppen en te elimineren, waar mogelijk, om die derden te beschermen.

14. SCHEIDBAARHEID CLAUSULE

Tenzij hierin anders is bepaald, zijn alle rechten en rechtsmiddelen, ongeacht of deze worden verleend onder of krachtens een ander instrument of wet, cumulatief en kunnen afzonderlijk of gelijktijdig worden uitgeoefend. Het niet naleven door een van de partijen van enige bepaling van deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van enig ander recht hieronder of van enige latere handhaving daarvan of van enige andere bepaling hierin. De hierin vermelde Algemene – en leveringsvoorwaarden worden scheidbaar verklaard. Als een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar acht, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht en volledig geldig, en wordt de betreffende bepaling geïnterpreteerd als afdwingbaar voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.

15. OVERMACHT

Bsure Medical is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van de Diensten onder deze Algemene voorwaarden als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, arbeidsconflicten, stakingen, uitsluitingen, tekorten aan of het niet kunnen verkrijgen van arbeid, energie, grondstoffen of voorraden; evenals als gevolg van oorlog, terreurdaden, oproer, overmacht, epidemieën of overheidsacties.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de e-commerce wetten van Nederland en Europa.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de geldigheid, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van Nederland.

17. OPDRACHT

U mag deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen bij overeenkomst, van rechtswege of anderszins. Bsure Medical kan deze Overeenkomst of de Diensten geheel of gedeeltelijk toewijzen

 • aan een Gelieerde Onderneming, na schriftelijke kennisgeving aan U (een dergelijke kennisgeving kan elektronisch of anderszins worden bezorgd) of
 • in geval van interne reorganisatie of fusie, overname, of verkoop van alle of vrijwel al zijn activa. Elke poging om deze Overeenkomst anders toe te wijzen dan hierin is toegestaan, is nietig. Niettegenstaande het voorgaande kan Bsure Medical zijn rechten op het ontvangen van betalingen voor de uitvoering van deze Overeenkomst overdragen aan een bank, trustmaatschappij of andere financiële instelling. Met inachtneming van het voorgaande zal deze Overeenkomst bindend zijn en ten goede komen aan de toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden van de partijen.

18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Overeenkomst, samen met eventuele aanvullende voorwaarden die hierin door verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot hun onderwerp. Elke verklaring van afstand, wijziging of wijziging van enige bepaling van deze Overeenkomst is alleen van kracht als deze schriftelijk is en ondertekend door naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen. Alle algemene voorwaarden die door een van de partijen zijn opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in een offerte, inkooporder, acceptatie, factuur of een soortgelijk document dat de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst beoogt te wijzigen, worden genegeerd en hebben geen effect, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door de partijen in overeenstemming met de vorige zin.

19. DIVERSEN

U stemt ermee in dat elk ongeoorloofd en/of onwettig gebruik van de Service zou resulteren in onherstelbare schade voor Bsure Medical waarvoor een geldelijke schadevergoeding niet toereikend zou zijn. In een dergelijk geval heeft Bsure Medical het recht, naast andere rechtsmiddelen die haar op grond van deze Overeenkomst ter beschikking staan, op onmiddellijke voorziening tegen u zonder de noodzaak om een ​​borgsom te storten. Niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de rechtsmiddelen waarover Bsure Medical beschikt.

Elke partij erkent en stemt ermee in dat zij de gelegenheid heeft gehad om advies in te winnen van een onafhankelijk juridisch adviseur en alle voorwaarden van deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen. Deze Overeenkomst mag vanwege de opstelling ervan niet tegen een van de partijen worden uitgelegd.

U geeft Bsure Medical toestemming om aanbiedingen en reclame-informatie te verzenden. U kunt een dergelijke toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de klantenservice van Bsure Medical via e-mail op het volgende adres info@bsuremedical.com

Mocht u feedback, opmerkingen, verzoeken om ondersteuning of andere communicatie over de Services hebben, neem dan contact op met de klantenservice van Bsure Medical via info@bsuremedical.com